Sẽ vui hơn khi chúng ta ở bên nhau
Bạn bè sở thích khi gặp gỡ vì chung sở thích

※Tất cả hình ảnh người đang sử dụng trên trang này đều là mô hình quảng cáo.

nhiều loại sở thích
Phân loại theo từng chủ đề quan tâm
Hãy gặp gỡ bạn bè của bạn.
1:1 Hội thoại
Sẽ thế nào nếu bạn rung động từ hồ sơ đối phương?
Hãy bắt đầu nói chuyện ngay!
Chia sẻ đời sống thường ngày
Cuộc sống hàng ngày của bạn bè với album bí mật
Hãy nhanh chóng nhận sự chia sẻ từ đối phương.
VT2

Hãy tải ứng dụng ngay!

Hãy có thời gian vui vẻ sau giờ làm và cuối tuần

 

REIGNTALK Co., Ltd.

Business license number | 627-86-00546
CS | hobby@hobbytalk.me
Copyright 2017 Reigntalk All rights reserved